neljapäev, 27. oktoober 2011

teisipäev, 25. oktoober 2011

ARE MEHED PÄRNUMAA VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSTEL

TULE KAASA ELAMA!

Edukas võistkond sai II- liiga võidu aastal 2010. Selle aasta meistrivõistlused jätsid nad vahele, kuid nüüd on nad jälle valmis uhke tiitli eest võitlema. Võistlustel osalevad väiksemad ja suuremad vallad ning spordiklubid. Mängud algavad oktoobris ja kestavad aprillini. II- liigas tuleb Arel pallilahinguid pidada Surju, Halinga, Tõstamaa, Paikuse, VK Tervis II ja Häädemeestega. Kodumängudele on võimalik kaasa elada juba sel reedel 28. oktoobril  ja 2. detsembril algusega 19.00 Are vallakeskuse spordisaalis. Pöidlad pihku!

esmaspäev, 24. oktoober 2011

ARE VALD PÄRNU RAADIOS REEDEL

Kuula reedel, 28.oktoobril kell 11.30-12.30 Pärnu Päikeseraadio "Päevapoolitajat" - luubi all Are vald. Loe lähemalt saatekava

pühapäev, 23. oktoober 2011

NOORED AIANDUST ÕPPIMA!

AIANDUS (abiaednik)
Vastuvõtu tingimused: Õppima võivad asuda 16-29-aastased noored, kes ei tööta, on ainult põhiharidusega ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud alal.
Haridusnõue: põhiharidus;   Maht õppenädalates: 40 õn ; Kursuse kestus: 1 aasta; Grupi suurus: 10 inimest
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Voltveti koolituskeskus Tihemetsas Peahoone tee 2, 
Eesmärk: Aianduse (abiaednik) õppekava eesmärk on tagada, et õpilane omandab teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks aianduse valdkonnas ning hoiaku elukestvaks õppeks.
Tulemus: On valmistatud ette töötaja, kellel on välja kujunenud iseseisvad tööoskused; hoiakud ja vajalikud isikuomadused astumaks tööellu; valmisolek asuda tööle õpitud kutsealal. Kutse läbinud inimene on omandanud kollektiivis töötamise oskused erinevatel töölõikudel ning tal on tekkinud vastutustunne tehtud tööde kvaliteedi ja töötulemuste osas.
Soodustused ja toetavad tegevused: Õppe- ja praktikaajal makstakse stipendiumi, sõidutoetus, tasutakse majutuskulud õpilaskodus, koolilõunatoetus. Individuaalne ja grupis sotsiaalnõustamine praktikale suundumisel ja praktika ajal.
Õppekava struktuur:
1. Üldõpingute moodulid - 2 õn: Majanduse ja ettevõtluse alused 1 õn; töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 1 õn.
2. Põhiõpingute moodulid (teoreetiline õppetöö 10 õn ja praktiline õppetöö 27 õn:
Aianduse alused 20 õn (taimekasvatuse alused 4 õn; taimemorfoloogia 1 õn; taimefüsioloogia 1 õn; taimesüstemaatika 1 õn; taimekooslused 1 õn; puittaimed 1 õn; rohttaimed 3 õn; tarbetaimed 8 õn); köögiviljandus 5 õn; puuviljandus 5 õn; lille­kasvatus 3 õn; dendroloogia 3 õn; aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine 1 õn.
3. Valikõpingute moodul: Taimeseadete valmistamine või metsamarjakasvatus 1 õn.
Õppetöö algus: 8. November, kell 8-10 majutamine ja õppekohaga tutvumine, 10-11 rühmajuhataja tund, kell 11 aktus Voltveti Koolituskeskuse saalis.  
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täit­nud­ õppekava kohustusliku osa täies mahus, sooritanud ettenähtud teoreetilised ja praktilised tööd ning lõpueksami. Lõpetanule tagatakse tasuta kutseeksami sooritamise võimalus.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kooli lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta ja hinneteleht.
Esitatavad dokumendid:
1)       avaldus (vormistatakse dokumentide vastuvõtul)
2)       vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kui õpilaskanditaat on alaealine,
3)       tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
4)       kaks fotot suurusega 3 x 4 cm;
5)       isikut tõendav dokument, pass või ID kaart.
Dokumente saab esitada kuni 4. novembrini Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppesekretärile. Dokumente või esitada ka 4. novembril enne vastuvõtukomisjoniga kohtumist, selleks palume tulla kohale vähemalt 1,5 tundi varem.
Vastuvõtukomisjon toimub: 4. november kell 11 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumis nr A108, aadressil Niidupargi 8/12, Pärnu.
Maksumus: Tasuta. Projekti „Kombineeritud aiandusalane kutseõpe põhihariduse omandanud või põhihariduseta töötutele Pärnumaal” rahastab meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” raames Euroopa Sotsiaalfond.

Projektijuht: Maarja Lenk, PKHK Voltveti koolituskeskuse projektijuht
Täiendav info: maarja.lenk@hariduskeskus.ee, 449 1062, 5665 5063,

kolmapäev, 12. oktoober 2011

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDALA ÜRITUSED

12. okt. kell 12.00 vallakeskuses e-õppe päev vanemaealistele "Vanaema õunapuu otsas"
Suigu LAK  kell 18.00 koolitus "Esmaabist kodus ja külas".
14. okt. Suigu raamatukogus kell 18.00 Margus Rebane õpetab paberist punumist. Kaasa 10 ajalehte ja 20 pesulõksu.

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE

30. septembril tähistati vallamajas rahvusvahelist eakate päeva. Kohale oli tulnud hulk inimesi, kes alustuseks said klaasi šampust ja vallavanemaga kokku lüüa. Eeskava oli seekord valla koolide mudilaste ette kanda -Suigu ja Are kooli lapsed tantsisid ja laulsid.  Vallavanem pidas kõnet, kuulati meie valla sõnaseadjate luuletusi ja söödi korralik kõhutäis. Selle eest suur tänu meie kooli kokkadele - Aime hoolitses sooja söögi eest ja Triin küpsetas tordi. Toimus ka Väärikate viktoriin, mille võitis võistkond Vello, kes saavutasid maksimum punktid.
Tore oli jälle vanade tuttavatega kokku puutuda ja juttu vesta. Aitäh korraldajatele!
Pilte üritusest saad vaadata siit (parool eakad)