pühapäev, 28. veebruar 2016

EW 98 Huvikeskuses 24.02.16

Vabariigi sünnipäeva tähistati sel aastal taas tiitlite ja tänukirjade jagamisega Huvikeskuses. Kohal oli hulk rahvast, pakuti šampust, torti ja kohalike tootjate toodangut.

Vallavolikogu 18. veebruari istungil otsustati Are valla kõrgeima autasu „Are valla aukodaniku" ja tunnustuse „Are valla aasta tegija" saajad. „Are valla aukodaniku" nimetus ja vapimärk omistatakse Endel Lohule ja Jakob Kaunissaarele.
Endel Lohu töötab radioloogina Pärnu Kesklinna Tervisekeskuses. Alates Eesti taasiseseisvumisest on ta panustanud Evangeeliumi Kristlaste Suigu koguduse taastamisse ja palvela töösse. Endel on olnud 25 aastat koguduse vanemaks. Osavõtlik, abivalmis, innustav - eeskujuks teistele kogukonna liikmetele.
Jakob Kaunissaare on pühendanud oma elu muusikale. Tema kirjutatud laule lauldakse heameelega  üle Eestimaa ja nendega on võitnud konkursse nii solistid, vokaalansamblid kui ka koorid. Jakob Kaunissaare juhendamisel on Are vallas tegutsevat Pärivere naisansamblit ja vokaalansamblit Elulõng maakondlikel laulukonkurssidel korduvalt pärjatud kõrgeimate kohtadega.
Are vald annab aukodaniku tiitlit välja alates 2007. aastast ning seni on tiitli saanud 8 inimest. Jakob Kaunissaare pälvib 9. ning Endel Lohu 10. Are valla vapimärgi. Aukodaniku nimi kantakse Are valla auraamatusse ja kevadel istutatakse  nimeline tamm Are mõisa parki.
„Are valla aasta tegija" nimetusega tunnustatakse
•          MTÜ Mailane - Helve, Merit ja Maia Matsalu. Are valla abivajajate märkamise ja toetamise eest 2015. aastal
•          Tatjana Kakko ja Karmen Leppoja - kodanikualgatuse eest, mille tulemusel paigaldati kiiruskaamerad Are alevikku
Are Vallavalitsus tunnustas aukirjaga
•          Anne Niibot pikaajalise kogukondliku tegevuse eest Are vallas
•          Lauri Luuri tänuväärse töö eest Are valla kogukonna heaks
•          Marina Simmi pikaajalise töö eest perearstina
•          Eve Keskkülat pikaajalise töö eest perearstina
Are vallavalitsus tänas tänukirjaga:
•          Anneli Uibut tulemusliku töö eest Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-Algkooli liitmisel
•          Marko Hiiemäed tulemusliku töö eest Are noorte võrkpallurite juhendamisel
•          Ly Jõgilat aktiivse kogukondliku tegevuse eest Are vallas
•          Malle Unti aktiivse kogukondliku tegevuse eest Are vallas
•          Kuldsete kätega õmblejat Annika Lindvesti  meeldiva koostöö eest
•          Ott Rõngast eeskujuliku töö eest noortekeskuses foto-, filmi- ja loovringi juhendamisel
•          Korteriühistut Kumm maja korrastamise ja  Suigu küla keskuse üldilme parandamise eest
•          Korteriühistut Pärivere 9 maja korrastamise ja  Are aleviku üldilme parandamise eest
•          Korteriühistut Pärnatamme maja korrastamise ja  Suigu küla keskuse üldilme parandamise eest
Pilte üritusest saad näha siit (Parool Pidu16)